Jägarna större hot mot jakthundar än rovdjur

I svenska jägareförbundets regi pågår just nu en namninsamlingskampanj för att få politikerna att lägga om rovdjurspolitiken. Ett av huvudmålen är att det ska bli tillåtet att försvara jakthundarna om dom blir attackerade av varg.

Men färsk statistik från Agria, ett försäkringsbolag som försäkrar en tredjedel av Sveriges hundar, visar att det faktiskt är jägarna själva som utgör det största hotet.

Statistiken visar nämligen att fall där hundar förolyckas genom attacker från rovdjur är mycket sällsynta. Faltum är att dom bara utgör en procent av olyckorna. Vanligast är trafikolyckor och sedan kommer vådaskott. Jägaren är alltså en större fiende för hunden än rovdjuret.