Äckligt Tjörnvatten är ofarligt

Tjörnborna dras med dricksvatten som smakar dåligt och kommunen har fått ta emot samtal från invånare som undrar om det är några risker med vattnet.

Proverna visar dock att vattnet är tjänligt och ofarligt att dricka.

Anledningen till den dåliga smaken på vattnet tros bero på att vattenverket byggs om samt att vattentemperaturen stigit.

Installationen av vattenverket beräknas vara klar i slutet av augusti.