Ridförbud i Särö naturreservat överklagas

Länsstyrelsens beslut att förbjuda ridning i Särös naturreservat i Kungsbacka överklagas till regeringen av Särös ryttarklubb.

Klubben anser att allmänhetens tillgång till friluftsliv i området även borde omfatta ridning och eftersom länsstyrelsen menar att hästars och kors bete och hovar under århundraden hjälpt till att utveckla växtligheten i reservatet till vad den är idag så borde hästar ha tillträde.

Ryttarklubben kritiserar också länsstyrelsen för att inte ha låtit ridklubbar och ryttare yttra sig i ärendet i ett tidigare skede.