Volvo ska bli en bättre plats för homsexuella

Både Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar vill ha ett öppnare arbetsklimat för anställda som är homosexuella.

Inom de bägge koncernerna jobbar sammanlagt 110 000 anställda, varav merparten i Sverige.

De både företagen hoppar nu på samarbetsprojektet Fritt Fram. Det handlar framför allt in att öka kunskapen bland Volvo-cheferna om hur de ska agera för anställda ska våga berätta om sin sexuella läggning utan att riskera utfrysning.