Eldningsförbudet över i Göteborg

Eldningsförbudet har nu upphävts i Storgöteborg. På grund av den stor mängd regn som kommit de senaste dagarna så har markfuktigheten enligt SMHI stigit. Brandrisken bedöms därför som liten.

Berörda områden är kommunerna Götbeborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Av olika miljöskäl kan eldningsbesluten variera i de olika kommunerna oberoende av brandrisken.