Algsituationen bättre i Göteborg och Bohuslän

I morse berättade Västekot om algexplosionen i norra Bohuslän där grönalger som ruttnar bildar purpurfärgade bakterier och gör vikarna farliga att bada i.

I södra delarna av Bohuslän och Göteborg är situationen inte lika allvarlig eftersom det är mycket bättre cirkulation i vattnet och det förhindrar att vikarna växer igen.

Detta trots att södra delarna av Bohuslän och Göteborg har många gånger högre utsläpp av kväve och fosfor.