Nytt test kan förutsäga demensrisk

Ett nytt test som kan förutsäga risken för att drabbas av demens, har tagits fram av svenska och finska forskare.

Testet bygger på studier av 1 409 personer i östra Finland i åldrarna 65-79 år vars utbildning, vikt, längd och blodtryck, samt livsstil kontrollerades under 1970- och 1980-talen, när personerna var i 50-åldern.

Forskarna, som letts av Miia Kivipelto, docent i neuroepidemiologi vid Karolinska Institutet, fann att alla dessa faktorer var goda indikatorer för demensrisk. I det senaste numret av tidskriften Lancet Neurology presenterar man ett så kallat scoringtest som ger möjlighet att bedöma framtidsutsikterna för medelålders personer.

-Det är första gången någon gjort ett sådant här test vad gäller demens. Vi kunde se mycket tydliga, statistiskt signifikanta skillnader mellan personerna, beroende på vilka värden de uppvisade 20 år tidigare, säger Miia Kivipelto.

Övervikt och stillasittande
Tidigare har utbildningsnivå pekats ut som en riskfaktor. Människor med låg utbildning tenderar oftare att drabbas av demens på ålderns höst. Men de nya rönen visar att högt blodtryck, höga kolesterolvärden, övervikt och mycket stillasittande också kan resultera i demens senare i livet.

Miia Kivipelto tror att testet på ett enkelt sätt skulle kunna användas inom sjukvården.

-Informationen finns redan där. De flesta personer har fått sina värden mätta någon gång i livet. Det behövs bara att det hela utökas en smula, och sammanställs, säger hon.

Upplysningar
-De personer som befinner sig i riskzonen skulle man sedan kunna nå med upplysningar om vad de bör göra för att minska riskerna. Utbildningsnivå går inte att göra något åt men livsstilen kan alltid ändras.

Forskarna påpekar att risken för demens kan vara ännu större än vad som framkommit i studien. De människor som avled innan de hann testas andra gången ingår inte i resultatet, men det är rimligt att anta att de hade sämre värden än genomsnittet. Om deras värden hade inkluderats är det mycket möjligt att riskfaktorerna framstått som ännu tydligare.

Roland Johansson/TT