Vuxnas simkunnighet kartläggs

Svenska Livräddningssällskapet är förbryllad över sommarens skörd av drunkningsoffer och vill nu mäta simkunnigheten bland vuxna. Redan i höst kommer omfattande enkätundersökningar, simtest och beteendeundersökningar att göras hos ett urval av befolkningen, säger Livräddninsgsällskapets Anders Wernesten i Göteborg.

I första skedet kommer minst 1 000 personer att kontaktas för att kontrollera uppfattningen om den egna simförmågan. Det gäller både hos unga och gamla män och kvinnor och folk av utländsk härkomst

Men av de hittills 11 personer som dött i båt- eller simolyckor i Västsverige är så gott som alla medelålders eller äldre män och sist och slutningen är det just den målgruppen som Livräddningssällskapet vill bearbeta.