Homosexuella män kan få bli blodgivare

Nya blodgivarregler som Socialstyrelsen lägger fram i november kan innebära att homosexuella män får bli blodgivare.

Idag är de utestängda från blodgivarcentraler pga att de har räknats till en högriskgrupp.

Anledningen till den eventuellt ändrade synen kan vara att HIV- testerna har blivit bättre så att man på ett tidigare stadium kan upptäcka smittad blod.

Men trots att testerna nu är både snabbare och säkrare så bör man behålla restriktionerna, anser Lennart Rydberg, verksamhetschef på Sahlgrenskas blodcentral.