Ny taktik hos försvaret kan hindra vindkraften

Försvaret har i praktiken vetorätt mot nya vindkraftverk eftersom de kan störa telekommunikation och militärflyg.

Hittills har det gått att få veta försvarets inställning på ett ganska tidigt stadium. Men från och med nu så tänker försvaret inte yttra sig

Försvaret yttrar sig inte förrän man kan presentera en färdig ansökan om bygglov - eller en förstudie, om det handlar om mer än en snurra.

Skälet är det explosionsartade intresset för vindkraft - man vill inte skriva yttranden i onödan - varje liten upplysning kan bli en pusselbit i en främmande makts ambitioner att kartlägga svenska försvarsanläggningar.

Lennart Värmby är en av regeringens nya samordnare som ska hjälpa till att få fart på vindkraften och han tror att försvarets besked riskerar att motverka målet att producera betydligt mera förnyelsebar vindkraftsel.