60 miljoner för att få göteborgarna att cykla mer

För att utsläppen av koldioxid ska minska i Göteborg satsar kommunen och staten i höst på nya projekt för 120 miljoner kronor. Hälften av pengarna ska få göteborgarna att cykla mer. Bland annat ska cyklister tillfrågas om vad som är viktigast att göra och 60 miljoner kronor satsas på att göra det lättare att cykla.

Men det blir också satsningar på fjärrvärme för 46 miljoner kronor i St Jörgen och Lillhagenområdet. Nästan 10 miljoner går till bränsleceller med vätgas som ska spara energi i Kulturhuset Vingen i Torslanda. Dessutom ska gatubelysningen på Tuvevägen och Högsboleden bli mer intelligent. För knappt tre miljoner kronor ska den fjärrstyras så att den anpassas till det verkliga ljusförhållanden. Elförbrukningen kan med det minskas med hela 70 procent, tror man.

Totalt räknar Naturvårdsverket med att de nya insatserna i Göteborg kommer att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid med nästan 23 000 ton om året. Det motsvarar utsläpp från 7.900 bilar.