Plantjord ska certifieras

Vanlig planteringsjord kan vara helt värdelös eller till och med giftig och nu ska Sveriges provnings och forskningsinstitut, SP, börja undersöka och certifiera jorden för att säkra kvalitén.

Vanlig planteringsjord kan vara helt värdelös eller till och med giftig och nu ska Sveriges provnings och forskningsinstitut, SP, börja undersöka och certifiera jorden för att säkra kvalitén.

Jorden kan göra att man får bensin i trädgården eller tungmetaller som bly och kadmium där barnen ska springa och leka. Dessutom har konsumenter ringt och berättat om jord med glasbitar och fimpar i.

Men från och med 2004 kan företag nu ansöka om certifiering av sin ansläggningsjord hos SP. I maj blev det första utdelat.