Mamma anmäler mobbning

En grundskolan i Härryda har anmälts till Skolverket av en mamma som anser att skolan inte tagit mobbningen av hennes dotter på tillräckligt stort allvar. 

Enligt mamman ska dottern sedan hon började på skolan 2005 på olika sätt blivit kränkt av andra elever, och skolan ska inte ha gjort tillräckligt för att förhindra det.

Skolverket väljer dock att inte vidta några åtgärder. Ord står mot ord och lärarna på skolan menar att de inte känt till nån kränkning.
I stället har det handlat om vanliga konflikter som man hanterat på sedvanligt sätt. Föräldrarna till de involverade eleverna kontaktades och en extra resurs sattes in i klassen.

Skolverket påpekar ändå för Härryda kommun att det sedan 1 april i år råder uttryckligt förbud mot all diskriminiering och kränkande handling av barn och elever.