Fortsatt öppet på uteserveringarna

Uteserveringarna i Göteborg får hålla öppet även efter den sista september, då tillstånden att hålla öppet uteserveringar egentligen går ut. 

Det är samtliga partier i kommunledningen överens om.

Det är bland annat behovet av rökrutor utomhus på vintern som ligger bakom restaurangbranschens önskemål.

Folkpartiet vill ha en utvärdering efter vintersäsongen för att kontrollera att inte närboende blir störda.

Formellt beslut om uteserveringarna tas i kommunstyrelsen i morgon.