Granbarkborrar härjar i Götalands skogar

Över en miljon kubikmeter stående skog i Götaland kan ha angripits av granbarkborrar. Det är Skogsstyrelsens och Södra Skogsägarnas bedömning av skadorna i det stormdrabbade området.

Angreppen finns över hela det stormdrabbade området, men med tyngdpunkt på de centrala, östra och södra delarna av stormområdet.

Ett vanligt år skadas mindre än 100 000 kubikmeter skog i Götaland av torka, svamp- eller insektsangrepp.

Orsaken till det omfattande angreppet i år är sommarens torka, som gjort träden mindre motståndskraftiga, samtidigt som granbarkborrarna snabbt blivit många fler.