Även Mats Qviberg kritiserar Volvo

Investmentbolaget Öresunds Vd, Mats Qviberg, anser att Volvos styrelse bryter mot såväl aktiebolagslagen som koden för bolagsstyrning när den nekar Christer Gardell plats i valberedningen.

Det innebär att Mats Qviberg, vars Öresund har en procent av aktierna i Volvo, ställer sig bakom Christer Gardells kritik mot Volvo.

Christer Gardells riskkapitalfond Cevian har 3,5 procent av rösterna i Volvo.

Dessutom har Gardell fullmakt att rösta för den brittiska fonden Parvus vilket innebär att Cevian totalt har fem procent av rösterna. Och fem procent är precis vad som behövs för att få plats i valberedningen.

Men Volvos styrelseordförande Finn Johnsson anser att Cevian inte får räkna in Parvus aktier.

Christer Gardell har tidigare anmält Volvos styrelse till Aktiemarknadsnämnden. Han har begärt att nämnden granskar hur Volvos styrelse tillsatte platserna i valberedningen.