Göteborgs sopberg växer

Vi förbrukar och slänger allt mer sopor.

Förra året slog Renova rekord när man tog emot över 700 000 ton avfall från Göteborgsområdet.

Nu i år väntas ett nytt rekord.

Av de 700 000 ton avfall som togs emot förra året förbränndes 430 000 ton och återvinningen tog emot 100 000 ton.

Det är bland annat högkonjuturen som skapar den stora mängden sopor. Med en bättre ekonomi kommer en större konsumtion av varor och det i sin tur ökar sopberget.

För att klara av ökningarna behöver Renova bygga ut sin anläggning och har nu en ansökan som ligger hos miljödomstolen.