Mångfald i naturen viktigare än man trott

Biologisk mångfald, det vill säga att det finns många olika arter, är viktigt för att ekosystem ska fungera.

En ny avhandling vid Göteborgs Universitet visar att en art som inte verkar så betydelsefull för en process, ändå kan ha en stor betydelse för ekosystemet i sin helhet.

Lars Gamfeldt heter forskaren som disputerar på fredag, och han har bland annat forskat på havstulpaner och på encelliga alger.

Tidigare forskning har visat att enskilda arter ofta är viktigare än antalet arter, men den här forskningen visar alltså att även själva mångfalden i sig är viktig.