Valet får fler att engagera sig politiskt

Valet har varit en framgång för alla partier om man ser till medlemsrekryteringen.

Intresset att bli partimedlem brukar öka valår, men det är inte bara de som är vinnare vad gäller valreultat som har tillströmning utan även de som är förlorare.

Både partier som tydligt gick framåt i valet, och partier som tydlig gick bakåt märker en tillströmning medlemsansökningar i Göteborg.

Vänstern, som backade både på riksplanet och lokalt märker i år en klar ökning i intresset att bli medlem. Från mitten av augusti har omkring 160 ansökt om att bli medlem i Göteborg och omkring en tredjedel av dem anmälde intresse efter valdagen.

Det tolkar partiets ordförande idag att många är missnöjda efter valresultatet och många anser att det är mer angeläget att vara politiskt aktiv nu än när vänsterpartiet var med i majoriteten på riksplanet.

Kristdemokraterna som också backade lokalt, och riks ser en klar tillströmning av medlemmar i år, troligtvis större än förra valrörelsen.

Moderaterna som å andra sidan gick framåt både lokalt och riks har också sett en klar ökning av intresset att bli medlemmar jämfört med förra valrörelsen, inte minst sista veckan före valet.

Centerpartiet som gått fram både lokalt och riks, och nu åter kommit in i Göteborgs kommunfullmäktige, ser en klar ökning av intresset att bli medlem i Göteborg denna valrörelse jämfört med förra och uppskattar att det i år rör sig om närmare ett 50-tal personer.

Mer otydligt är det för Socialdemokraterna , som ju gick bakåt i riksdagsvalet men framåt i kommunvalet i Göteborg. Generellt sett har tillströmningen av medlemsansökningar varit god i år, bättre än valet -98 men inte lika god som förra valet, 2002. Och rent generellt skulle man kunna säga att när partiet gjort ett bra val har också intresset att bli medlem varit god.

Folkpartiet å sin sida, som gick bakåt både riks och lokalt, och som fick en del negativ publicitet i valrörelsen, har sedan augusti i år har drygt 60 personer ansökt om medlemskap hos, i Göteborg varav knappt en tredjedel efter valdagen. Partiet har inte sammanstält och jämnfört siffrorna, men troligtvis är det inte en större tillströmning i år jämfört med förra valet.

Miljöpartiet gjorde också en bra valrörelse , liksom sverigedemokraterna i Göteborg, men de partierna har ingen klar bild av intresset av att bli medlem i samband med årets valrörelse.