Svenskastudier varvas med praktik

300 göteborgselever som studerar Svenska för invandrare, SFI, kommer det närmsta läsåret att få varva sina studier med praktik på halvtid.

Efter beslut i kommunstyrelsen i juni är tanken att praktik ska integreras i all svenskundervisning som ett sätt att underlätta för invandrade att få arbete och ta tillvara sin yrkeskompetens.

För 600 SFI-studerande vid Göteborgs stads vuxenutbildning Studium är 100 aktuella för praktikplats i höst.

Det är första gången som Göteborgs stad skjuter till pengar för praktikplatser åt nyanlända svenskar.

För arbetsgivare inom kommunen och näringslivet är praktikeleven kostnadsfri.

Det är ännu inte känt hur många arbetsplatser som anmält intresse .