Revisor gjorde avdrag i deklarationen för julklappar

En revisor i Hisings Backa har gjort flera otillåtna avdrag i sin helägda revisonsbyrå.

Golfspel utomlands, Rotary-medlemskap och julklappsköp är bara några av de kostnader som Skatteverket vid en granskning inte funnit avdragsgilla.

Totalt uppgick avdragen till en summa på drygt 40 000 kronor.

Revisorn har dessutom i egenskap av ensam styrelseledamot undertecknat årsredovisningen.

Revisorsnämnden ser så allvarligt på det inträffade att mannen tilldelas en erinran.