Anställda på Café Tintin får sitt kollektivavtal

Hotell-och restaurangfackets varsel om blockad mot Café Tintin i centrala Göteborg på måndag återkallades idag sedan caféägaren gått med på att teckna kollektivavtal för sina anställda.

I kampen för kollektivavtal har även Kommunal, Transport, Livs och Handels utlyst sympatiåtgärder.