Bättre beredskap i år inför influensa-epedemin

Inför årets influensaepidemi kommer läkare att ta näsprov på patienter för att tidigt kunna fastställa om patienten lider av influensavirus.

Enligt smittskyddsinstitutet kan det från och med i år bli möjligt att förutsäga när kulmen på influensaepidemin nås och hur omfattande den blir, flera veckor i förväg.

Detta tack vare en ny statistisk mätmetod, utvecklad vid Göteborgs Universitet.

Förhoppningen är att bättre kunna planera sjukvårdsinsatser och framtagning av vaccin i god tid före influensatider.