Rabatt för unga i kollektivtrafiken

Alla under 25 år kan från årsskiftet betala mindre pengar för ett månadskort i regionens kollektivtrafik.

Hittills har förmånen med 25 procents rabatt, varit förbehållen studenter men snart gäller den alltså alla unga vuxna oavsett om man studerar eller inte.
Rabatten kostar Västra Götalandsregionen drygt 14 miljoner kronor nästa år.