Fortsatt kallt för anställda på DHL

240 anställda på DHL:s godsterminal i Göteborg får fortsätta att vänta på åtgärder mot den dragiga arbetsmiljön.

Processen verkar bli utdragen sen Arbetsmiljöverkets krav överklagats.

Det drar kallt i godsterminalen i Gullbergsvass och det har det gjort i många år, särskilt på vintrarna. Men det görs inte mycket åt det. Företagen som har funnits i terminalen har ofta åberopat flyttplaner.

I juni tröttnade Arbetsmiljöverket och krävde åtgärder mot de oacceptabla arbetsvillkoren.

Enligt Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande måste det vara minst plus 10 grader i terminalen året om. Godstransportören DHL och SJ:s fastighetsbolag Jernhusen, som är hyresvärd, har nästa år på sig, annars får de betala 10 miljoner kronor var i vite.

Men företagen har överklagat föreläggandet till regeringen. Ledningen för DHL säger att åtgärder för 100 miljoner kronor är orealistiska eftersom DHL ändå kanske måste flytta inom 10 år, om och när kommunen tar över marken.

DHL har nu två veckor på sig att utveckla sin talan till regeringen och det står klart att processen kommer att ta så mycket tid att det knappast går att kräva åtgärder före 2008, som Arbetsmiljöverket vill.

DHL har skaffat sig rådrum, troligen i förhoppningen att man ska hitta en plats för en ny terminal.