Sjukvården hyr in allt fler läkare och sköterskor

Bemanningsbranchen har på senare år expanderat kraftigt i de flesta branscher.

Inom vården har inhyrningen av personal de senaste åren legat på en låg nivå, men nu ökar efterfrågan av inhyrda sköterskor och läkare igen.

Samtidigt kan den personalomsättning inhyrningen innebär också bli ett problem för kvalitén och säkerheten i vården