Åskan slog ut datajournalerna på Sahlgrenska

Det kraftiga åskväder över Göteborg i tisdags kväll slog ut det datoriserade journalsystemet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sjukhuset ser mycker allvarligt på det inträffade eftersom det kunnat påverka den medicinska säkerheten, säger SU’s presschef Ann-Christine Andersson till Radio Göteborg.

Det blir en fråga för sjukhusets högsta ledning.

Journalsystemets känslighet för åska och de konsekvenser det får blir en fråga för sjukhusets högsta ledning.

Personalen har av besparingsskäl inte fått trycka ut papperskopior så det har över ett dygn inte gått att läsa om patienternas sjukdomshistoria eller provsavar

Nu fungerar alla system igen och patientjournalerna är åter tillgängliga, säger Andersson.