Utslagna journalsystem fara för patientsäkerheten

Det är en fara för patientsäkerheten att Sahlgrenskas datoriserade journalsystem blev utslaget av ett åskväder tidigare i veckan.

Det säger socialstyrelsen som nu avvaktar Sahlgrenskas interna utredning av händelsen.

Om inte journalerna finns så riskeras patientsäkerheten eftersom skrivna uppgifter om patienter behövs när olika läkarteam byter av varandra.

Det har nu startats en intern utredning inom vården som socialstyrelsen ska följa.