Körelever klarar teoriprov med ny modell

Allt fler elever klarar teoriprovet i Vägverkets nya körkortsprojekt som drivs på prov i bl a Alingsås.

I försökskommunen Alingsås har körskoleelever sedan maj månad haft möjlighet att boka tid för teoriprov och körprov samma dag och därmed sänka väntetiden för uppkörning.

Framför allt är det andelen elever som klarar teoriprovet redan på första försöket som ökat. Från knappt hälften av eleverna till över 60 procent.

Däremot är andelen elever som klarar körprovet på första försöket oförändrad, omkring 60 procent. Förklaringen kan vara att elever är dåligt informerade om att möjligheten finns att ta hela körkortet på samma dag, säger Inga-Lill Bogefors på Vägverket.
Verket har förlängt förarprovsprojektet medan det funderar på att införa nya regler för uppkörning i hela landet.

Vägverkets nya modell innebär också att man kan göra teoriprovet upptill två månader efter att man klarat körprovet.