Lurande mäklare varnas

Regeringsrätten ger en fastighetsmäklare i Mölndal en varning.

Mäklaren hade inte informerat köparna till en fastighet om att det fanns omfattande byggplaner för ett närbeläget hamnområde i Fiskebäck.

Säljarna hade informerat mäklaren om byggplanerna men denne förde inte uppgifterna vidare.

Regeringsrätten fastställer därmed Fastighetsmäklarnämndens beslut efter att både länsrätten och kammarrätten gått på samma linje.