Hjälp till hjärtsjuka kan orsaka livshotande hjärtskador

Hjärtläkare varnar för en ny behandling för att minska risken för förträngningar i kranskärlen.

Behandlingen kan i stället öka risken för plötslig död, enligt läkarna.

Det handlar om så kallade läkemedelsstentar.

I nya stenter, som lanserades för några år sedan, utsöndras små doser av bland annat celldelningshämmande läkemedel, som minskar risken för nya förträngningar i de aktuella kärlen.

Problemet är att detta verkar öka risken för blodproppsbildning som kan orsaka plötslig död eller omfattande hjärtinfarkt.

Socialstyrelsen förbjuder inte marknadsföringen av läkemedelsstentar men rekommenderar återhållsamhet.

Ifjol fick 15 300 svenskar stentar inopererade i samband med hjärtoperation, över hälften av den kritiserade typen.