Astoria kvar i Göteborg

Den kristyngda biografkedjan Astoria Cinemas, fd Sandrews, behåller sina biografer i Göteborg, men säljer sina biografer på tolv orter till SF Bio.

Astoria Cinemas ställde tidigare i veckan in betalningarna och har begärt företagsrekonstruktion hos Stockholms tingsrätt. Skulderna uppgår till drygt 80 miljoner kronor.

SF Bio tar över biograferna bara för att lägga ner de olönsamma salongerna.