Dyra mediciner ger ojämlik vård

Sjukhusens pengar styr hur bra medicin du får.

Nya och bättre mediciner leder till större skillnader inom vården eftersom de är dyrare, och alla kliniker har inte råd med de nya medicinerna.

Kostnaderna för läkemedel varierar kraftigt. Dom nya mediciner som tas fram är bättre men ofta dyra.

I nuläget ska varje klinik eller sjukhus själv bestämma vilka läkemedel som ska användas efter egen budget. Med andra ord, i Göteborg kan det finnas bättre mediciner än i Skövde eller tvärtom beroende på vad som prioriteras.

Att sjukhusen själva ska bestämma hur mycket som ska satsas på mediciner innebär ofta att klinikerna tvingas välja dom billigare och sämre läkemedel som finns till buds säger Tor Ekman, verksamhetschef och specialist inom cancervård, på jubileumskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuet i Göteborg.