Bakslag för Cevian i aktiemarknadsnämnden

Riskkapitalfonden Cevian får inget stöd i Aktiemarknadsnämnden i sina försök att få en styrelseplats i Volvo.

Volvos tolkning av gällande regler kan inte anses strida mot god sed på aktiemarknaden, anser nämnden.

Cevian har tillsammans med brittiska Parvus aktier motsvarande fem procent av rösterna i Volvo. Därmed borde man få en plats i Volvos styrelse, anser finansmannen Christer Gardell, grundare och partner i Cevian.

Volvos styrelseordförande Finn Johnsson har hittills sagt nej till Cevians propåer med motiveringen att Cevian inte kan räkna ihop sitt aktieinnehav med Parvus innehav.

TT