Miljardöverskott i regionen

Västra Götalandregionen kommer att visa ett överskott på en miljard kronor vid årets slut. Åtminstone om den senaste prognosen som presenterades för regionstyrelsen idag faller in.

Regionstyrelsen ställer sig också positiv till att ge 120 miljoner kronor för att minska de långa köerna inom ortopedin.

Främst är det höft- och knäledsoperationer samt rygg-, hand- och fotoperationer som ska ökas.