Sömnbrist kan ge allvarliga problem

Att lida av långvarig sömnbrist kan få allvarliga följder.

Forskning har visat att människor som lider av långvarig sömnbrist löper ökad risk att ta sitt liv.

För att förebygga problemen har man nu startat en sömnskola i Göteborg.

Idag har man mer kunskap om sömnens inverkan på depressioner och om hur man hanterar sömnstörningar.

Jan Beskow som är ordförande för Västsvenska nätverket för suicidprevention, tycker det är viktigt att den kunskapen kommer ut till vanligt folk för att förebygga problemen.

Därför tog han initiativ till sömnskolan där man bland annat får lära sig hur sömnen fungerar och hur vårt leverne påverkar sömnen, och det är många som visat intresse för dom kurser som redan är igång.

Det är inte bara psyket som påverkas av långvarig sömnbrist utan även kroppen kan ta skada.