Hyresgästförening kritisk till politikers boende

Hyresgästföreningen i Karlskrona är kritisk till att så få politiker i länet bor i hyreslägenhet.
Bara 16 procent av politikerna bor i hyresrätt. Bland länets invånare är siffran högre - 25 procent. Att de flesta politiker bor i villa och inte hyreslägenhet avspeglar sig i den bostadspolitik som förs. Det säger Lennart Hansson som är ordförande i Hyresgästföreningen i Karlskrona