Hoppas på större inflyttning

Nu har koalitionspartierna som styr Karlshamn presenterat sin gemensamma politik för de kommande fyra åren.

Det är kristdemokdraterna, folkpartiet och socialdemokraterna som ska styra de närmsta fyra åren. Fokus ska ligga på att skapa jobb och att få fler att vilja flytta till Karlshamn.

De fortsätter också satsningen på östra Piren och ambitionen finns att Stillerydshamnen ska utvecklas till en än mer betydelsefull knutpunkt för transporter.

Ett mål man har satt upp är 800 nya arbetstillfällen till 2016.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se

För folkpartiet och kristdemokraterna är det inte lätt att peka ut krav som de fått in

det gemnensamma programmet.