Befolkningsökning i länet

Befolkningen i Blekinge ökar igen. Under årets första sex månader har invånarantalet ökat med 39 personer till 150 056 personer.
Befolkningen ökar mest i Karlshamn med 97 personer men den ökade också i Karlskrona, med 74 personer. Däremot minskar befolkningen i Ronneby (-66), Olofström (-47) och Sölvesborg (-19). Under förra året minskade antalet invånare i Blekinge, så detta är ett trendbrott.