Få unga på Centerns och Kristdemokraternas listor

Kristdemokraterna och Centern har få unga på listorna till kommunvalet jämfört med de andra partierna i länet. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Blekinge gjort i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB.
Granskningen visar att enbart sex procent av Kristdemokraternas och Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige är under trettio år. Flest unga politiker i länet har Moderaterna och Vänsterpartiet, där var tionde kandidat är mellan 18 och 30 år. Enligt Roger Holmqvist beror den dåliga återväxten inom Kristdemokraterna på två faktorer. Det beror dels på att partiets ungdomsförbund är relativt nybildat, dels på att många människor i den här ålderskategorin välja att flytta från länet på grund av jobb eller studier. Men trots få unga politiker på listorna till kommunvalet tycker Kristdemokraternas distriktsordförande Roger Holmqvist inte att det är något problem. Han säger att engagemanget är viktigare än åldern.