Ingen vanvård på äldreboende

Det pågick ingen vanvård på äldreboendet Mariegården i Svängsta. När personalen sprutade diskvatten på de äldre var det en form av lek, konstaterar Länsstyrelsens granskning.

– Vi har inte haft anledning att ifrågasätta personalens uppgifter om att det rörde sig om en lek mellan de anställda och vårdtagarna, säger socialdirektör Ann-Christine Pettersson till Sveriges Radio Blekinge.

Länsstyrelsen har utrett anklagelserna om vanvård på äldreboendet.

Men samtidigt som Länsstyrelsen friar personalen från misstanken om vanvård, får politikerna i omsorgsnämnden kritik.

Länsstyrelsen hävdar att kommunen gjorde fel som inte upprättade en anmälan enligt Lex Sarah när misstankarna blev kända i våras.

Kommunen får också kritik för att inte ge personalen rätt utbildning och handledning på Mariegården där äldre människor bor tillsammans med funktionshindrade personer.