Hasslökorna undvek slakt - igen

De frigående korna på Hasslö ska slaktas, men infångandet har gått mycket trögt.

Det är djurägaren som tagit initiativet till att de lösgående korna på Hasslö ska slaktas, och under dagen har en slaktbil varit på ön. Men man har bara lyckats fånga in fem av korna.

Kommunens djurskyddsinspektören Börje Ulverbäck hade trott att samtliga kor skulle vara inhämtade under morgondagen.

Slakterichefen Ulf Gustafsson säger att det nu är tredje gången de har varit på Hasslö och att det är uteslutet att man kommer tillbaka imorgon.