Fyra år tog det att upptäcka cancer

En läkare vid Blekingesjukhuset varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att han inte upptäckte att en kvinna hade en typ av hudcancer.

Under flera år efter 2000 remitterades kvinnan till ett flertal läkare inom olika områden men inte förrän 2004 fick hon diagnosen.

Kvinnan anmälde alla inblandade läkare men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har bara varnat en av dem.

De andra har friats eller så har man inte kunnat utreda anmälan på grund av att preskriptionstiden har gått ut.