Skolverket kritiserar Karlskrona kommun

Karlskrona kommun kan bryta mot skollagen när man förbjuder till exempel främlingsfientliga Sverigedemokraterna att informera om sin politik på kommunens skolor. Det anser Skolverket.
Skolverket hänvisar till att man endast kan utestänga ett visst parti om skolan till exempel befarar att den allmänna ordningen på skolan störs. Karlskrona kommun har en policy där man bara låta partier som är representerade i kommunfullmäktige komma in i skolan. Policyn gör dessutom att man kan säga nej till det man upplever som odemokratiskt. Generellt kommer främlingsfientliga Sverigedemokraterna i i fler gymnasieskolor i landet nu än i förra valet.