Information ska få fler att vilja hjälpa

Ronneby kommun har länge haft stora problem att få tag på kontaktpersoner för funktionshindrade.

Rekryteringsproblemen leder till att många som behöver, och har rätt till, kontaktperson inte får det.

För att kommunen ska komma tillrätta med det här anordnas ett informationsmöte för allmänheten.

Enligt kommunen fungerar en kontaktperson som en god vän, som förutom att följa med på fritidsaktiviteter, även kan ge stöd och råd i vardagen.