Upprörda känslor vid stormöte

Frågorna var många, och stämningen var stundtals hätsk när Landstinget i Blekinge på måndagskvällen bjöd in till stormöte i Karlshamn för att informera om den framtida utformingen av Blekingesjukhuset i Karlshamn.

– Det var ungefär som jag hade förväntat mig vid den här typen av möten. Ena stunden var det positivt och den andra negativt. Det är naturligt i förändringsarbeten, säger Gilda Johansson, sjukhusdirektör i Blekinge.

Det var i slutet av oktober som sjukhusledningen informerade om att man hade för avsikt att genomföra förändringar på vissa avdelningar på Blekingesjukhuset i Karlshamn inom ramen för det lanserade besparingsprogrammet, 50- punktsprogrammet.

Bland de anställda har tiden därefter varit fylld av känslor och viljeyttringar.

– Jag är besviken på hur man hanterat personalgrupperna i den här processen så här långt. Det har varit locket på chefsnivå i alla led, vilket är beklagligt, säger Rutger Eriksson, kirurgläkare i Karlshamn.

Under tisdagskvällen kommer ett nytt stormöte att hållas i Karlshamn, där den här frågan på nytt ska diskuteras och debatteras.