Äldre och gymnasiet blir vinnarna

Det ser fortsatt ljust ut för Karlshamns kommun. Enligt nästa års budget fortsätter man att satsa på flera områden.

På tisdagen presenterade den ledande koalitionen i Karlshamns kommun sitt förslag för budget nästa år.

Inför 2007 planerar man att satsa 23 miljoner kronor och äldreomsorgen och gymnasiet är de prioriterade områdena.

På två andra områden har budgeten dock påverkats negativt i samband med regeringsskiftet i september. När den nya regeringen ändrade förutsättningarna för bostadsbyggande och vuxenutbildningar fick kommunen gå in och täcka upp.

Men enligt Sven-Åke Svensson (s) ska ingen annan verksamhet bli lidande av att pengarna fördelas som de gör.

Lars Carlsson
lars.carlsson@sr.se