Brist på arbetskraft inom byggbranschen

Byggbranschens problem med att få tag på kvalificerad personal växer och två av tre byggföretag säger att bristen på arbetskraft är akut.

Ett av Sveriges största byggföretag NCC varnar för en allvarlig uppbromsning i verksamheten.