Oröjd skog anmäld av Skogsstyrelsen

En skogsägare i Svängsta som inte röjt upp sin stormskadade skog, anmäls nu till åklagare av Skogsstyrelsen.

Anmälan handlar om cirka 100 kvadratmeter stormskadad tallskog som inte tagits om hand, visade en inspektion av ägorna i slutet av augusti. Tallarna hade också angriptis av märgborrar.

Sammanlagt anmäler nu Skogsstyrelsen 33 skogsägare i den sydöstra regionen till åklagare, som nu ska ta ställning till om de ska åtalas eller inte för brott mot skogsvårdslagen.