Ökad användning av ambulans som färdtjänst.

Många ambulanstransporter i Blekinge görs helt i onödan och det hotar säkerheten för de patienter som verkligen är akut sjuka, enligt Annika Hull Laine som är chef för akutkliniken i Karlskrona.
Ambulanstransporterna i länet har ökat markant i år och många som ringer efter ambulans skulle istället kunna åka taxi eller färdtjänst. Enligt Annika Hull Laine - ringer många för lättvindigt efter en ambulans. Om transporterna fortsätter att öka på det här viset kan det hända vi står utan ambulans vid en stor trafikolycka.